Devam Eden Projeler

Silivri (AR/ATL/K/F20-C2,C3,C4)

ATLI’nın 2015 son çeyreğinde hak kazanarak %100 sahibi ve operatörü olduğu ruhsat, Trakya Tersiyer Baseni’nin doğu kısmında, F20 C2-C3-C4 paftalarında yer almakta ve 327,65 kilometrekare (32765 Hektar) alan kaplamaktadır.

ATLI, 2015’in son çeyreğinde arama ruhsatına hak kazandıktan sonra öncelikle bölgede önceden gerçekleştirilmiş çalışmalar ile gerçekleştirdiği güncel saha çalışmalarını ve kuyu verilerini deneştirerek jeolojik enkesitleri oluşturmuştur.

Sahada 1974 yılından beri gerçekleştrilimiş olan 2B sismik ham verileri tekrar proses edilerek yapı ve genlik haritaları oluşturulmuş ve bu veriler elde edilmiş olan jeoloji ve sismik dışı jeofizik verileri ile bir araya getirelerek prospekt alanlar belirlenmiştir.

Tespit edilen lokasyonlar kiralanmış, lokasyon inşaatları tamamlanmış ve 21.09.2016 tarihi itabari ile ATLI Kavaklı 1 kuyusunun sondajına başlanmıştır.

Bu tarihten itibaren, Danişmen ve Osmancık formasyonu hedefli, arka arkaya ATLI Kavaklı 2, ATLI Kavaklı 3, ATLI Ortaköy 1, ATLI Ortaköy 2, ATLI Ortaköy 3 ve ATLI Ortaköy 4 olmak üzere 7 kuyu kazılmış, teknik sebeplerden dolayı sonuç alınamayan ATLI Ortaköy 3 kuyusunun dışındaki kuyuların hepsi gazlı kuyu olarak sonuçlanmıştır.

Bu sonuçlar üzerine üretim testleri tamamlanmış, EPDK’dan gaz satışı için 30 yıllık lisans alınmış ve gaz satışı için görüşmelere başlanmıştır.

Diğer taraftan, yaklaşık 270 km’lik 3 boyutlu Silivri 3D sismik ham verisi alınmış proses ve yorum işlemleri tamamlanmıştır.

2017’nin son çeyreğinden itibaren, sırası ile Osmancık Formasyonu hedefli ATLI Kavaklı 4 ve ATLI Kavaklı 5 kuyuları kazılmış ve gazlı kuyu olarak sonuçlandırılmıştır.

2018 Şubat ayında Hamitabat hedefli ATLI Alibey 1 kuyusuna başlanmış ve 2685 metrede sonlandırılmıştır. Kuyuda oldukça önemli gaz okumaları görülmüş ve yapılan kuyu tamamlama çalışmalarında kuyu başı basıncının 2485 PSI’ya kadar çıktığı kaydedilmiş, ancak düşük gözeneklilik ve geçirgenlik sebebi ile üretilebilir olmadığına karar verilip kuyu terk edilmiştir.

2019 Eylül ayından itibaren sırası ile Danişmen ve Osmancık Formasyonları hedefli ATLI Kavaklı 6 ve ATLI Kavaklı 7, Hamitabat Formasyonu hedefli ATLI Alibey 2 kuyuları kazılmıştır. Tüm kuyularda oldukça önemli gaz okumaları kaydedilmiştir. 2240 metrede tamamlanan ATLI Alibey 2 kuyusundaki kuyu tamamlama işlemleri devam etmektedir.ATLI Alibey 2 kuyusundaki kuyu Tamamlama işlemlerinin sonlanmasının ardından ATLI Kavaklı 6 ve ATLI Kavaklı 7 kuyularının kuyu tamamlama işlemleri gerçekleştirilecektir.

ÜRETİM

29.05.2019 tarihinde “Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş.” ile “Doğal  Gaz Alım – Satım Sözleşmesi”, 08.05.2019 tarihinde “Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ile “Hizmet ve Kiralama Sözleşmesi” imzalanmış ve 24 Şubat 2020 itibari ile pilot üretime başlanmıştır. ATLI, Mart 2020 ayı itibari ile EPDK sektör raporunda Türkiye’de en çok Doğalgaz üreten 3. Firma olarak yerine almıştır.

Jeoloji

Ruhsat Alanı Genelleştirilmiş Stratigrafik İstifi

Trakya Baseni’nin ortalarında 9000 metreye varan tersiyer sediman kalınlığı ruhsat alanında da 3000 metreye yaklaşmaktadır. Hem kaynak hem de rezerv kaya açısından zengin bir basen olan Trakya Baseni’nin ruhsat alanının bulunduğu kısmında, basenin üretim yapılan derin kısımlarında bulunan kaynak ve rezervuar seviyelerini içeren, Danişmen, Osmancık, Mezardere, Ceylan, Soğucak ve Hamitabat formasyonlarının tamamı mevcuttur.

Önceki Çalışmalar

1960’lı yıllarda TPAO başlattığı çalışmalar sonucunda 1964 yılında 2489 metrelik Silivri-1 (gaz emareli) kuyusunu ve 1965 yılında 1437 metrelik Kadıköy – 1 (kuru)kuyularını açmıştır. Daha sonra, TPAO, 1974 – 1996 yılları arasında yaklaık 300 km 2B sismik veri toplamış ve 1995 yılında açtığı 1225 metre derinliğindeki Silivri – 2 kuyusunda gaz keşfi yapmış ve üretime almıştır. 2006 yılında bölgede yaklaşık 280 kilometrekare 3B sismik veri toplama çalışması yaptıktan sonra 2009 yılında Silivri 2 kuyusunun güney batısında 700 m derinlikli Tulumba – 1 ve 2013 yılında 700 metrelik Silivri -6 kuyularında gaz keşfi yapmış ve bu kuyuları da üretime almıştır.

2004 yılında Merty Energy bahsi geçen alanda ruhsat sahibi olmuş, 300 km’ye yakın 2B sismik veri toplama gerçekleştrimiş ve çalışmalarının ışığında 2010 yılında 1715 metrelik Damlıca-1 (kuru) kuyusunu ardından 2013 yılında 800 metrelik Çayırlık – 1 kuyusu ile gaz keşfini yapmıştır.