Devam Eden Projeler

Silivri (AR/ATL/K/F20-C2,C3,C4)

ATLI’nın 2012 son çeyreğinde hak kazanarak %100 sahibi ve operatörü olduğu ruhsat Trakya Tersiyer Baseni’nin doğu kısmında F20 C2-C3-C4 paftalarında yer almakta ve 327,65 kilometrekare (32765 Hektar) alan kaplamaktadır.

ATLI, 2015’in son çeyreğinde arama ruhsatına hak kazandıktan sonra öncelikle bölgede önceden gerçekleştirilmiş çalışmalar ile gerçekleştirdiği güncel saha çalışmalarını ve kuyu verilerini deneştirerek jeolojik enkesitleri oluşturmuştur.

Sahada 1974 yılından beri gerçekleştrilimiş olan 2B sismik ham verileri tekrar proses edilerek yapı ve genlik haritaları oluşturulmuş ve bu veriler elde edilmiş olan jeoloji ve sismik dışı jeofizik verileri ile bir araya getirelerek prospekt alanlar belirlenmiştir.

Tespit edilen lokasyonlar kiralanmış, lokasyon inşaatları tamamlanmış ve 21.09.2016 tarihi itabari ile ATLI Kavaklı 1 kuyusunun sondajına başlanmıştır.

Bu tarihten itibaren, Danişmen ve Osmancık formasyonu hedefli, arka arkaya ATLI Kavaklı 2, ATLI Kavaklı 3, ATLI Ortaköy 1, ATLI Ortaköy 2, ATLI Ortaköy 3 ve ATLI Ortaköy 4 olmak üzere 7 kuyu kazılmış, teknik sebeplerden dolayı sonuç alınamayan ATLI Ortaköy 3 kuyusunun dışındaki kuyuların hepsi gazlı kuyu olarak sonuçlanmıştır.

Bu sonuçlar üzerine üretim testleri tamamlanmış, EPDK’dan gaz satışı için 30 yıllık lisans alınmış ve gaz satışı için görüşmelere başlanmıştır.

Diğer taraftan, yaklaşık 270 km’lik 3 boyutlu Silivri 3D sismik ham verisi alınmış ve proses işlemi tamamlanmıştır. Proses edilmiş sismik veri üzerinden yorumlama çalışmaları devam etmektedir.

ATLI, 2017 yılı içerisinde en az 1 tane Hamitabat formasyonu hedefli derin kuyu kazmayı planlamaktadır. Planlanan bu kuyular, grup şirketlerinden Pi Makina tarafından üretilen Pi PK250 kulesi ile kazılacaktır.

Jeoloji

Ruhsat Alanı Genelleştirilmiş Stratigrafik İstifi

Trakya Baseni’nin ortalarında 9000 metreye varan tersiyer sediman kalınlığı ruhsat alanında da 3000 metreye yaklaşmaktadır. Hem kaynak hem de rezerv kaya açısından zengin bir basen olan Trakya Baseni’nin ruhsat alanının bulunduğu kısmında, basenin üretim yapılan derin kısımlarında bulunan kaynak ve rezervuar seviyelerini içeren, Danişmen, Osmancık, Mezardere, Ceylan, Soğucak ve Hamitabat formasyonlarının tamamı mevcuttur.

Önceki Çalışmalar

1960’lı yıllarda TPAO başlattığı çalışmalar sonucunda 1964 yılında 2489 metrelik Silivri-1 (gaz emareli) kuyusunu ve 1965 yılında 1437 metrelik Kadıköy – 1 (kuru)kuyularını açmıştır. Daha sonra, TPAO, 1974 – 1996 yılları arasında yaklaık 300 km 2B sismik veri toplamış ve 1995 yılında açtığı 1225 metre derinliğindeki Silivri – 2 kuyusunda gaz keşfi yapmış ve üretime almıştır. 2006 yılında bölgede yaklaşık 280 kilometrekare 3B sismik veri toplama çalışması yaptıktan sonra 2009 yılında Silivri 2 kuyusunun güney batısında 700 m derinlikli Tulumba – 1 ve 2013 yılında 700 metrelik Silivri -6 kuyularında gaz keşfi yapmış ve bu kuyuları da üretime almıştır.

2004 yılında Merty Energy bahsi geçen alanda ruhsat sahibi olmuş, 300 km’ye yakın 2B sismik veri toplama gerçekleştrimiş ve çalışmalarının ışığında 2010 yılında 1715 metrelik Damlıca-1 (kuru) kuyusunu ardından 2013 yılında 800 metrelik Çayırlık – 1 kuyusu ile gaz keşfini yapmıştır.

İspir

ATLI’nın 2012 ikinci çeyreğinde hak kazanarak %100 sahibi olduğu maden ruhsatı Jeolojik olarak intrusif ve volkono tortul birimlerin yüzeylendiği İspir (Erzurum) – Yusufeli (Artvin) yolunun 50. kilometresinin 5 km kadar kuzeyinde, Sırakonaklar köyünün ise 3 km kadar güneyinde yer almakta ve 19,68 kilometrekare (19,68 Hektar) alan kaplamaktadır.

Jeoloji

Jeolojik olarak intrüsif ve volkono tortul birimlerin yüzeylendiği çalışma sahasında üç ayrı granit sokulumu bulunmaktadır. Cevherleşme granit sokulumu ve sonrası gelişen faaliyetler ile oluşmuştur. İzlendiği kadarı ile cevher, değişik yönlerdeki tektonik hatlar içerisine yerleşmiş hidrotermal damar tipindedir. Aplitik granitin batı kenarında skarn tipine yakın bir parajeneze işaret eden veriler de bulunmaktadır. Makro olarak esas cevher minerali kalkopirit, kimyasal analiz sonuçlarına göre ise Altın’dır. Analizi yapılan numunelerde en yüksek Au değeri 51 ppm, en yüksek Cu değeri % 9’dur.

Tektonik : Doğu karadenizde egemen olan kıvrım ve kırıklar genellikle doğu-kuzeydoğu yönündedir. İkincil olarak da kuzeybatı ve kuzey-güney hatları izlenir. Domsal yapılar yersel olarak bu yönleri etkilemiştir. Uydu görüntülerinden çizgisellikler ve domsal yapılar çıkartılmaya çalışılmıştır. Uydu görüntülerine göre Ruhsat sahaları çevresinde üç domsal yapı bulunmaktadır.

Cevherleşme : Ruhsat sahası intrüsif ve volkano tortul kayalar ile kaplıdır. Bu birimler değişik yönlerde kırıklanmış bu tektonik hatlarda damar ve damarcıklar halinde cevherleşmeler yer almıştır. İlk gözlemlerimize göre hidrotermal damar tipi bir cevherleşmenin olduğu, mineral parajenezine göre katatermal-mezotermal evrede oluştuğu kanısını vermektedir. Sahada tektonik hatlarda izlediğimiz hematit kalkopirit damarları, domsal yapılarda porfiri bakır yataklanması olma ihtimalini akla getirmektedir.

Gerçekleştrilen Çalışmalar

Saha Çalışmaları : Yapılan saha çalışmalarında yaklaşık 200 adet yüzey örneği alınmıştır. Akredite şirketlerde yapılan analizlerde 0,02 ile 51 ppm arasında değişen Altın değerleri ile %9’a kadar çıkan bakır değerlerine ulaşılmıştır. Bahsi geçen saha çalışmalarının sonucunda 1/5000’lik jeoloji ve zuhur haritaları üretilmiştir.

IP & Rezistivite ve Manyetik: Sülfürlü yapıları belirlemek adına 12.600 metre uzunluğunda (3 line & 6 cross) IP/Rezistivite ve 25’er metre aralıklarla yaklaşık 450 noktadan da manyetik çalışması yaptırılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda yüksek sülfür içerikli zonlar manyetik anomali haritaları ve jeoloji bilgileri ile deneştirilerek kuyu lokasyonları saptanmıştır.

Sondaj : Ruhsat alanında gerçekleştirilen çalışmalar ışığında yaklaşık 3000 metre karotlu sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sondajların determisayonu yapılmış ve tamamında her 2 metre için örnekler akredite şirketlerde analiz ettirilmiştir.

Ruhsat sahasında arama çalışmaları sürüdürülmektedir.