HAKKINDA

2002 yılında Ankara’da kurulan firmamız kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği başarılı projeler ile büyük bir iş hacmine ulaşmış ve yıllık cirosunu 90,000,000 USD’a çıkartmıştır.

Hızla gelişen ve büyüyen dünya sanayisinin ihtiyacı olan hammadde pazarından pay sahibi olabilmek için 2008 yılında maden arama çalışmalarına özellikle metalik madenler üzerine başlamış, hedefine yönelik alanları belirlemiş, ruhsatlandırmış, ruhsatlandırdığı alanlarda teknolojinin verdiği tüm imkanları kullanarak, alanlarında isim sahibi olmuş uzmanlar ile uzaktan algılama, jeoloji ve jeofizik çalışmalarına günümüze kadar ara vermeksizin devam etmiştir.

Sektördeki yerli yatırımcı eksikliğine ve Türkiye’nin Petrol & Doğal Gaz konusundaki ihtiyacına istinaden 2009 yılından itibaren bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırarak Doğal Enerji Kaynakları Üretimi sektörüne adımını atmış ve ilk ruhsatını 2010 Kasım’da almıştır.

Çalışmalarını özellikle, sektörde “wild cat” olarak adlandırılan hemen hemen hiç el değmemiş alanlara yoğunlaştırmış ve bu alanlarda gerçekleştirdiği jeolojik, jeofizik, jeokimya ve sondaj çalışmaları ile Türkiye Jeolojisine önemli katkılarda bulunmuştur.

Vizyon & Misyon

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacı ile sahip olduğu birikim ve yatırımını, ileri teknolojili, üretken ve yenilikçi bir şirket olarak Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını çevre duyarlılığından ödün vermeden ülke ekonomisine kazandırmaktır.

Grup Şirketleri

ATLI, ERG Şirketler grubu bünyesindeki, ERG İnşaat, Pi Makina ve ERG Verbund Elektrik Üretim A.Ş.’nin ortağıdır.

Grubu teşkil eden tüm firmalar arasında daimi bir dayanışma ve işbirliği mevcut olup, uzmanlaşmış kadroları ve makina parkları ile birbirlerine destek olmaktadırlar.