Tamamlanan Projeler

Karacabey

2011’in üçüncü çeyreğinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz ruhsatta Jeoloji, 2B sismik, sismik dışı jeofizik ve jeokimya çalışmaları tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında 2465 metre derinliğindeki ATLI-BURSA 1 kuyusu açılmış, kuyuda petrol ve gaz emarelerine rastlanmış, ancak ekonomik olmadığına karar verilerek ruhsat terk edilmiştir.

Samsun

2011’in üçüncü çeyreğinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz ruhsatta Jeoloji, 2B sismik, sismik dışı jeofizik ve jeokimya çalışmaları tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında 2533 metre derinliğindeki Çağlayan (Apsiyen-Albiyen) hedefli ATLI-AVUT 1 kuyusu açılmış, kuyuda gaz emarelerine rastlanmış, ancak ekonomik olmadığına karar verilerek ruhsat daha sonra değerlendirilmek üzere terk edilmiştir. ATLI AVUT 1 kuyusu halen Sinop’un Doğu’sunda, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kaynak ve rezervuar kaya özelliği gösteren Çağlayan Formasyonu’na ulaşmış tek kuyu olma özelliğini korumaktadır.

Silifke

2011’in üçüncü çeyreğinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz ruhsatta Jeoloji, 2B sismik, sismik dışı jeofizik ve jeokimya çalışmaları tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında 2200 metre olarak planlanan Hırmanlı (Alt Silüriyen) ve Alt Karbonifer hedefli ATLI-GÖKSU 1 kuyusu açılmış fakat teknik sebepler yüzünden 1846 metrede gaz emareli kuyu olarak daha sonra değerlendirilmek üzere terk edilmiştir. ATLI GÖKSU – 1 kuyusu bulunduğu bölgedeki Paleozoyik hedefli tek kuyudur.

İspir

ATLI’nın 2012 ikinci çeyreğinde hak kazanarak %100 sahibi olduğu maden ruhsatı Jeolojik olarak intrusif ve volkono tortul birimlerin yüzeylendiği İspir (Erzurum) – Yusufeli (Artvin) yolunun 50. kilometresinin 5 km kadar kuzeyinde, Sırakonaklar köyünün ise 3 km kadar güneyinde yer almakta ve 19,68 kilometrekare (19,68 Hektar) alan kaplamaktadır.

Jeoloji

Jeolojik olarak intrüsif ve volkono tortul birimlerin yüzeylendiği çalışma sahasında üç ayrı granit sokulumu bulunmaktadır. Cevherleşme granit sokulumu ve sonrası gelişen faaliyetler ile oluşmuştur. İzlendiği kadarı ile cevher, değişik yönlerdeki tektonik hatlar içerisine yerleşmiş hidrotermal damar tipindedir. Aplitik granitin batı kenarında skarn tipine yakın bir parajeneze işaret eden veriler de bulunmaktadır. Makro olarak esas cevher minerali kalkopirit, kimyasal analiz sonuçlarına göre ise Altın’dır. Analizi yapılan numunelerde en yüksek Au değeri 51 ppm, en yüksek Cu değeri % 9’dur.

Tektonik : Doğu karadenizde egemen olan kıvrım ve kırıklar genellikle doğu-kuzeydoğu yönündedir. İkincil olarak da kuzeybatı ve kuzey-güney hatları izlenir. Domsal yapılar yersel olarak bu yönleri etkilemiştir. Uydu görüntülerinden çizgisellikler ve domsal yapılar çıkartılmaya çalışılmıştır. Uydu görüntülerine göre Ruhsat sahaları çevresinde üç domsal yapı bulunmaktadır.

Cevherleşme : Ruhsat sahası intrüsif ve volkano tortul kayalar ile kaplıdır. Bu birimler değişik yönlerde kırıklanmış bu tektonik hatlarda damar ve damarcıklar halinde cevherleşmeler yer almıştır. İlk gözlemlerimize göre hidrotermal damar tipi bir cevherleşmenin olduğu, mineral parajenezine göre katatermal-mezotermal evrede oluştuğu kanısını vermektedir. Sahada tektonik hatlarda izlediğimiz hematit kalkopirit damarları, domsal yapılarda porfiri bakır yataklanması olma ihtimalini akla getirmektedir.

Gerçekleştrilen Çalışmalar

Saha Çalışmaları : Yapılan saha çalışmalarında yaklaşık 200 adet yüzey örneği alınmıştır. Akredite şirketlerde yapılan analizlerde 0,02 ile 51 ppm arasında değişen Altın değerleri ile %9’a kadar çıkan bakır değerlerine ulaşılmıştır. Bahsi geçen saha çalışmalarının sonucunda 1/5000’lik jeoloji ve zuhur haritaları üretilmiştir.

IP & Rezistivite ve Manyetik: Sülfürlü yapıları belirlemek adına 12.600 metre uzunluğunda (3 line & 6 cross) IP/Rezistivite ve 25’er metre aralıklarla yaklaşık 450 noktadan da manyetik çalışması yaptırılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda yüksek sülfür içerikli zonlar manyetik anomali haritaları ve jeoloji bilgileri ile deneştirilerek kuyu lokasyonları saptanmıştır.

Sondaj : Ruhsat alanında gerçekleştirilen çalışmalar ışığında yaklaşık 3000 metre karotlu sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sondajların determisayonu yapılmış ve tamamında her 2 metre için örnekler akredite şirketlerde analiz ettirilmiştir.

Ruhsat sahasında arama çalışmaları sürüdürülmektedir.


Diğer

ATLI yukarıda bahsi geçen ruhsat sahaları haricinde 2010 -2015 yılları arasında Türkiye’nin hemen her bölgesinde sahip olduğu tüm ruhsatlarda aktif olarak çalışmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda olumlu görmediği ruhsatları elde ettiği tüm veriler ile PİGM’e devrederek terk etmiştir.