Tamamlanan Projeler

Karacabey

2011’in üçüncü çeyreğinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz ruhsatta Jeoloji, 2B sismik, sismik dışı jeofizik ve jeokimya çalışmaları tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında 2465 metre derinliğindeki ATLI-BURSA 1 kuyusu açılmış, kuyuda petrol ve gaz emarelerine rastlanmış, ancak ekonomik olmadığına karar verilerek ruhsat terk edilmiştir.

Samsun

2011’in üçüncü çeyreğinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz ruhsatta Jeoloji, 2B sismik, sismik dışı jeofizik ve jeokimya çalışmaları tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında 2533 metre derinliğindeki Çağlayan (Apsiyen-Albiyen) hedefli ATLI-AVUT 1 kuyusu açılmış, kuyuda gaz emarelerine rastlanmış, ancak ekonomik olmadığına karar verilerek ruhsat daha sonra değerlendirilmek üzere terk edilmiştir. ATLI AVUT 1 kuyusu halen Sinop’un Doğu’sunda, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kaynak ve rezervuar kaya özelliği gösteren Çağlayan Formasyonu’na ulaşmış tek kuyu olma özelliğini korumaktadır.

Silifke

2011’in üçüncü çeyreğinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz ruhsatta Jeoloji, 2B sismik, sismik dışı jeofizik ve jeokimya çalışmaları tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında 2200 metre olarak planlanan Hırmanlı (Alt Silüriyen) ve Alt Karbonifer hedefli ATLI-GÖKSU 1 kuyusu açılmış fakat teknik sebepler yüzünden 1846 metrede gaz emareli kuyu olarak daha sonra değerlendirilmek üzere terk edilmiştir. ATLI GÖKSU – 1 kuyusu bulunduğu bölgedeki Paleozoyik hedefli tek kuyudur.


Diğer

ATLI yukarıda bahsi geçen ruhsat sahaları haricinde 2010 -2015 yılları arasında Türkiye’nin hemen her bölgesinde sahip olduğu tüm ruhsatlarda aktif olarak çalışmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda olumlu görmediği ruhsatları elde ettiği tüm veriler ile PİGM’e devrederek terk etmiştir.